A ČO DETI? (alebo kam smerovať energiu pri závislom)

A co děti? Mají si kde hrát?

Text tejto piesne od skupiny Katapult mi prišiel na um pri príprave tohto článku. Žijete s alkoholikom alebo iným závislým, máte deti a vkladáte všetku svoju energiu do toho, aby ste ho

 • napravili,
 • opravili,
 • zmenili,
 • priviedli / dokopali k rozumu, triezvosti a zodpovednosti?

Ak je vaša odpoveď kladná, robíte chybu. Osud závislého je v jeho rukách, v jeho voľbách a rozhodnutiach. Keď ho ustavične ťaháte z kaše, riešite zaňho jeho problémy a nedovolíte, aby pocítil dôsledky svojich činov, ste umožňovateľ. Problémy máte vy namiesto neho. Má to tak byť?

Robíte maximum. Ste unavení a snažíte sa prežiť bez ujmy ďalší deň. Potrebujete sa naučiť prestať okamžite reagovať na správanie závislého. Vaša nálada a program nemôže závisieť od jeho momentálneho stavu a výčinov.

PRESMEROVANIE ENERGIE

Svoju energiu potrebuje presmerovať zo závislého na seba a deti – oni totiž musia žiť so svojím závislým ockom/mamou – dobrým človekom, ktorý pije. A tiež možno fajčí (aj marihuanu doma), užíva drogy, chodí do krčmy, nevracia sa domov – alebo keď konečne príde, je na mol -, klame, kradne, sľubuje a sľuby neplní, rozpredáva vybavenie domácnosti, aby mal na svoju drogu a nedáva mame výplatu.

HOVORTE O ZÁVISLOSTI, VENUJTE SA DEŤOM

Namiesto toho, aby ste im hovorili o tom, ako sa raz ocko zmení, bude s nimi chodiť na ich zápasy a domov prichádzať triezvy, hovorte s nimi o závislosti.

 • Potrebujú vás.
 • Potrebujú, aby ste ich naučili, čo je správne a čo nie.
 • Buďte ich bezpečným útočiskom, sledujte ich, vytvárajte si s nimi puto.
 • Neprehliadajte ich.
 • Učte ich efektívne komunikovať,
  mať svoj názor,
  s rešpektom a láskavo argumentovať

– bude to ich dedičstvo od vás.

Nie je to ľahká úloha: keď ťarcha celej domácnosti a starosti, ako prežiť a odkiaľ vziať peniaze ležia plnou váhou a všetky len na vašich pleciach, javí sa priam ako nadľudská. No aspoň o tom premýšľajte, kam smerujete svoju energiu a či je to efektívne.

ODCHOD

Bol by odchod riešením? Premýšľali ste už o ňom? Deti by zrejme plakali a kričali. Ale časom pochopia, dá sa to vysvetliť. Zaslúžia si miesto, kde sa môžu uvoľniť, cítiť sa milované, sledované a s vami spojené. Potrebujú jasné hranice. Domov bez chaosu a stresu. Áno, zrejme budete bez peňazí, bez priateľov, kdesi v útulku… Bolo by toto riešenie?

ZÁVISLOSTI U DETÍ

65 % detí, ktoré začnú piť v trinástich (často preto, lebo to vidia u svojho rodiča), sa stanú závislými alebo narkomanmi. Toto percento každým ďalším rokom v tomto prostredí narastá. Dosť pokušení je vonku, nepotrebujú ich ešte aj doma. Vraj ak dieťa dovŕši 21 rokov bez drog alebo alkoholu, už s nimi nezačne.

ATMOSFÉRA DOMA

Deti cítia, že niečo nie je v poriadku. Počujú a vidia, že sa hádate, že ocko/mama sa potáca a bľaboce. Ak s nimi nebudete hovoriť o realite a vysvetľovať im, čo sa deje, budú si myslieť, že je chyba v nich. Buďte zástancom svojich detí.

Hovorte o závislosti a jej účinkoch a dopadoch. Nikto nie je dokonalý, všetci robíme chyby. Prerušte vzorec závislosti. Závislého nemôžete donútiť alebo presvedčiť k triezvosti a zodpovednosti. Nemrhajte energiou na závislého, venujte ju tým, ktorí ju potrebujú najviac – svojim deťom a sebe. Keď sa nebudete o seba starať, nebudete schopní starať sa ani o deti. A ako vedľajší produkt vášho odpútania sa – keď závislý konečne pocíti dôsledky svojho počínania – sa možno aj uňho niečo zmení…

Pozrite si video z dielne www.zivotbezzavislosti.sk pod názvom
Ako závislosť ovplyvňuje deti“:

..
5:06

→ Mohlo by Vás zaujímať: