Chameleóni

Spoluzávislí majú sklon stať sa tým, v koho prítomnosti sú. Majú sklon k funkčnému preťaženiu a preberajú na seba priveľa zodpovednosti za druhých, následkom čoho sa z nich stávajú rozčúlení a nahnevaní ľudia, keď tí druhí následne fungujú nedostatočne, čo robí život spoluzávislého vyčerpávajúcim a frustrujúcim.

Read moreChameleóni

Pocity

Z článku o pozitívnej psychológii: „Často sa vyskytujú správy o poklese sociálnych kompetencií medzi mladými ľuďmi. Ten je čiastočne spôsobený ich neschopnosťou dostatočne VNÍMAŤ A SKÚMAŤ SVOJE VLASTNÉ POCITY A EMÓCIE. Iné dôležité kompetencie v tejto súvislosti by bola tvorivosť a nezávislé riešenie problémov. Žiaľ, tvorivé činnosti zohrávajú v škole len malú úlohu.“

Read morePocity

Sebaľútosť

„Pravdou je, že trpiaceho človeka ľudia ľutujú. Niet sa čo diviť, že ten potom toto ľutovanie prevedie na sebaľutovanie. Narieka nad „svojím osudom“, nad tým, čo sa mu prihodilo a čo ho postihlo. Aj toto sebaľutovanie ovplyvňuje negatívne postoj pacienta. Môže sa dokonca stať, že ten sa nakoniec začne vyžívať v tom, „aký som to ja chudák“ a hnevá sa na ľudí, ktorí ho chcú povzbudiť a pomôcť mu dostať sa z beznádejného postoja.“ (Jaro Křivohlavý: Mít pro co žít, s. 81)

Read moreSebaľútosť

Hnev

Prečo sa spoluzávislí tak boja nahnevaných ľudí? Vždy sa musím smiať pri spomienke na reakciu mojej kamarátky na svojho nahnevaného šéfa. Všetci sa ho vo firme báli. Raz tak vyšiel na chodbičku medzi kanceláriami a začal strašne nadávať. Všetci zaliezli „do úkrytu“ do svojich kancelárií a krčili sa nad stolmi.

Read moreHnev

Presunutie pocitov/reakcií

Pred vchodom do bytovky ma oslovila mladá žena. Bola tam aj s manželom, ktorý držal na rukách dievčatko. Bola veľmi milá, chcela vedieť, či v našom vchode býva jedna rodina, vraj by od nich chcela kúpiť pozemky, lebo si chcú postaviť dom. Položila mi zopár otázok, odpovedala som a narastala vo mne nevôľa. Napokon som jej povedala, že je už nechcem dávať viac informácií. Zazvonila im. Až dodatočne, s odstupom niekoľkých hodín som si naplno uvedomila, v čom bol problém a odkiaľ tá nevôľa voči nej pramenila:

Read morePresunutie pocitov/reakcií