Bill W.: KDE SA VZALO 12 KROKOV?

12 krokov AAÚlomok dejín (júl 1953, časopis A. A. Grapevine)

Účastníci AA (stretnutí Anonymných alkoholikov) sa stále pýtajú: „Odkiaľ prišlo 12 krokov?“ Keď sa všetko uváži, azda nikto nevie. No predsa sú mi niektoré udalosti vedúce k ich sformulovaniu také jasné, akoby sa odohrali včera.

Read moreBill W.: KDE SA VZALO 12 KROKOV?