1. apríl (zamyslenie Al-Anon)

Spokojný a vyrovnaný človek nemá nijakú potrebu vyhľadávať u iných nedostatky. Ak v našom myslení vedie jedna kritická myšlienka k ďalšej, zvyk nepriaznivo posudzovať iných môže narásť do nadmerného kritizovania. Takáto kritika vytláča lásku a na druhej strane nás vedie k tomu, že sami seba ľutujeme, leboľudia na nás nereagujú tak, ako by sme chceli.

Nemôžem zmeniť druhého človeka a nemám nijaké právo na to, aby som to skúšala. To, čo môžem zmeniť, je môj náhľad na život, aby som dokázala vnímať dobré a príjemné vlastnosti iných. Môžem to robiť tak, že budem žiť podľa programu Al-Anon.

Pripomienka na dnešný deň: S pomocou Al-Anonu môžem zmeniť svoj starý zničený svet na nový a žiarivý. Často som videla, že sa to podarilo mnohým, ktorých som stretla v Al-Anone. Keď takéto zmeny vidím, viem, že sa to môže stať aj mne.

„Prosím o pomoc vyššiu moc, aby mi pomohla zmeniť moje malé víťazstvá na väčšie tým, že budem každý deň žiť tak, ako najlepšie viem, a to kvôli sebe aj kvôli ostatným, s ktorými prídem do styku.“

predošlé   ♦   nasledujúce