1. december (zamyslenie Al-Anon)

Počas tohto mesiaca, ktorý nás privedie k záveru ďalšieho roka, budem skúmať udalosti v mojom živote z pozície človeka, ktorý stojí len o kúsok ďalej, než ja a budem sa snažiť pozerať sa na seba ako na iného človeka.

  • Pokročila som nejako v snahe napraviť svoje nesprávne postoje?
  • Dovolila som, aby ma znechutenie vrhlo späť do mojich starých návykov?
  • Keď mi niečo, čo som spravila, spôsobilo nejaké ťažkosti, snažila som sa z toho obviniť niekoho iného?
  • Ako mi Al-Anon pomohol uvedomiť si niektoré z mojich schopností?

Pripomienka na dnešný deň: Keď sa pozerám späť na tento rok, pokojne budem uvažovať o svojich skutkoch a postojoch, akoby som hodnotila napredovanie niekoho iného. Neurobím z toho príležitosť pre obviňovanie a ľútosť. Za nič z toho, čo sa stalo, nebudem viniť nikoho, lebo v Al-Anone som sa naučila, že nemám súdiť druhých. Dnešok a každý deň, ktorý príde, naplním príležitosťami, ktoré sa budem snažiť využiť čo najlepšie.

„Účelom mojej inventúry je nadobudnúť jasný obraz o tom, kde stojím teraz a rozpoznať nedostatky, ktoré potrebujem napraviť; na ich ospravedlnenie nebudem využívať nijaké prostriedky sebaklamu.“

predošlé   ♦   nasledujúce