1. december (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI SA OCEŇUJEM

Uznávam svoje napredovanie a úspechy. Oceňujem dosiahnuté míľniky, veľké i malé, tým, že si ich zapisujem. Tento proces mi pomáha potvrdiť, koľko robím pre seba. Práca na programe mi prospieva. Vidím pozitívne zmeny vo svojom správaní a postojoch. Komunikujem jasnejšie, lebo viem, čo cítim. Občas sa cítim pružne a uvoľnene. Nadobúdam nové náhľady, schopnosti a zručnosti. Problémy doma i na pracovisku riešim efektívnejšie. Premýšľam pozitívnejšie a už len zriedkavo sa sám sebe prihováram negatívne. Existuje nádej — a dôkazy!

predošlé   ♦   nasledujúce