1. január (zamyslenie Al-Anon)

Tento rok je knihou čistých stránok, na ktoré si budem zapisovať záznamy svojich skúseností a svojho rastu pomocou každodenného používania programu Al-Anon. Obrátila som sa k nemu ako k poslednému východisku, lebo som žila s problémom, ktorý bol pre mňa priveľký. Viem, že ho dokážem zvládať každodenným uplatňovaním programu Al-Anon na seba, svoje myšlienky a činy. Ak dovolím, aby ma ovplyvnilo to, čo alkoholik hovorí a robí, zanechá to na stránkach môjho roka škvrny a fľaky. Tomu sa budem snažiť za každú cenu vyhnúť.

Pripomienka na dnešný deň: Svoj život môžem žiť len deň po dni. Môj zmätok a zúfalstvo môže však byť také veľké, že ho možno budem musieť žiť len hodinu po hodine alebo minútu po minúte, a neustále si budem pripomínať, že mám právomoc len nad svojím vlastným životom, nie nad životmi iných.

„Uvedomujúc si, že ma nič nemôže zraniť, keď sa opieram o svoju Vyššiu moc, žiadam, aby som bola vedená hodinami a minútami každého dňa. Daj, aby som si pripomínala, že mám každý problém priniesť Jemu, lebo viem, že On mi ukáže cestu, po ktorej mám ísť.“

predošlé   ♦   nasledujúce