1. máj (zamyslenie Al-Anon)

Al-Anon, rovnako ako AA, je založený na duchovnom základe, na uznaní, že sme závislí na sile, ktorá je väčšia ako my. Tisícky skupín Al-Anon po celom svete majú členov rôznych vyznaní; naše spoločenstvo sa neriadi podľa nijakého konkrétneho náboženského smeru.

Jednoducho prijímame myšlienku, že existuje sila, ktorá je oveľa dôležitejšia ako individualita človeka. Veríme, že sa nám nemôže dobre dariť bez toho, aby sme sa spoliehali na Vyššiu moc a že etické normy správania musíme dodržiavať v každej duchovnej filozofii. Pokoj mysle a skutočné naplnenie môžeme nájsť len vtedy, keď sa odovzdáme niečomu, čo nás prevyšuje.

Pripomienka na dnešný deň: Pochopenie môjho vzťahu k Bohu mi ukáže, že pokora je základným prvkom viery a skutočná pokora mi pripomenie, aby som žila a nechala žiť.

Viera vo Vyššiu moc mi tiež môže pomôcť prekonať moje chyby. Ak verím v moc, ktorá je vyššia ako ja, bolo by veľmi nerozumné, keby som sa správala tak, ako by som všetko vedela.

„Modlím sa, aby ma moja Vyššia moc viedla pri všetkom, čo robím. Viem, že mnohé z mojich rozhodnutí som mohla urobiť múdrejšie, keby som bola prístupnejšia jej vedeniu.“

predošlé   ♦   nasledujúce