1. marec (zamyslenie Al-Anon)

V Al-Anone sa dozvedáme, že bez pokory nemôže dôjsť k pokroku. Táto myšlienka je pre mnohých najprv zavádzajúca a takmer vždy v nás spôsobuje tvrdohlavý odpor. Hovoríme: „Čože?! Mám byť poslušným otrokom mojej situácie a prijať všetko, čo príde, nech je to akokoľvek ponižujúce?“ Nie. Skutočná pokora neznamená poddať sa nepeknému, deštruktívnemu spôsobu života. Znamená to poddať sa Božej vôli, čo je veľmi odlišné. Pokora nás pripravuje na to, aby sme si uvedomili, aká je pre nás Božia vôľa; ukazuje nám úžitok, ktorý získavame z toho, keď nekonáme svojvoľne. Konečne pochopíme, ako naša svojvôľa zvyšovala naše utrpenie.

Pripomienka na dnešný deň: Postoj skutočnej pokory nám udeľuje dôstojnosť a nadhľad a dáva nám silu uskutočniť inteligentný duchovný krok v riešení našich problémov.

Pokorte sa teda pod mocnú ruku Božiu … Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. On dáva pokorným milosť.“ (1. list Petrov 5,6.7.5)

predošlé   ♦   nasledujúce