1. október (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI MILUJEM A PRIJÍMAM

Niekedy sa zameriavam na skutočnosť, že sa nezdá, že by sa mnohí iní zaujímali o služobnú prácu. Potom sa zastavím a uvedomím si, že to nie je moja starosť. Kontrolu mám len nad sebou, nikým iným. Služobnú prácu vykonávam na mnohých rôznych úrovniach: miestnej, štátnej a národnej. Často sú v nej mnohé výzvy. Niekedy sa cítim zavalený a neocenený. Používam svoj program, Kroky a Tradície, aby mi pomohli rozpoznávať a riešiť moje protikladné problémy s ovládaním a snahou vyhovieť. A ako sa učím, stáva sa zo mňa lepší človek. Život je ľahší a aj so mnou sa žije ľahšie. Služobnú prácu robím pre seba, aby som naďalej zlepšoval svoje skúsenosti, silu a nádej. Neviem si predstaviť sám seba bez nej.

predošlé   ♦   nasledujúce