10. december (zamyslenie Al-Anon)

Môj život je radom udalostí a príležitostí, príjemných i rušivých. Je ich plný každý deň, ba každá hodina, preto je pre mňa ťažké, aby som sa na to, čo sa deje, pozerala nezaujatými očami: stojím totiž príliš blízko.

Keby boli tieto udalosti ako veľa druhov tovaru – potravín alebo textilu –, jasne by som videla, či sú dobré alebo zlé. Keď sa rovnakým spôsobom pozriem na udalosti v mojom živote, možno s úžasom zistím, že to dobré vo veľkej miere prevažuje nad zlým. Napriek tomu sa až tak zameriavam na svoje skúšky a starosti, že sotva pomyslím na to príjemné a uspokojivé, čo sa odohráva každý deň.

Táto všímavosť je citlivým uvedomovaním si toho, čo nás obklopuje a čo sa deje. Dá sa pestovať, akoby sme sledovali nejakú hru alebo film.

Pripomienka na dnešný deň: Ak sa naučím vnímať všetko novým pohľadom, zistím, že mám veľa dôvodov pre spokojnosť a vďačnosť. Keď zistím, že klesám pod tiažou negatívnych myšlienok, dobrovoľne sa od nich odvrátim.

„Nechajte ma s novým záujmom
pozorovať aj tie najbežnejšie veci,
ktoré sa dejú v každom novom dni!“

predošlé   ♦   nasledujúce