10. december (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI SI VYBERÁM ZDRAVŠIE

Aj počas zotavovania občas zisťujem, že robím priveľa. Zaoberám sa príliš mnohými činnosťami, zostávam hore dlho do noci, aby som pracovala na veciach, ktoré by mohli pokojne počkať do ďalšieho dňa. Keď som bola nedávno na dovolenke, donútila som sa chodiť príliš ďaleko a príliš dlho. Výsledok? Po zvyšok dňa som pokrivkávala s tvárou zvraštenou od bolesti.

So zotavením prichádza uvedomelosť. Viem, že mám na výber. Môžem stále dookola opakovať to isté správanie a veľmi dobre pritom vedieť, aké bude mať následky, alebo si môžem s gráciou a asertívne vyberať zdravšie. Dnes už viem, aké dôležité je starať sa o seba.

predošlé   ♦   nasledujúce