10. jún (zamyslenie Al-Anon)

Keď nováčik v Al-Anone rozpovie sponzorovi svoj príbeh o konflikte s alkoholikom, musíme si uvedomiť, že je to len jedna jeho strana.

Tieto správy o našich krivdách sú predovšetkým veľmi podfarbené a zdramatizované našim vlastným zmätkom. Malé incidenty môžu byť nafúknuté, neustále napätie, hnev a frustrovanosť nám bráni v racionálnom pohľade.

Rast v Al-Anone nás privádza k súcitnému chápaniu hlbokej viny a nešťastia alkoholika. Keď každodenne uplatňujeme program vo svojom živote, sme ochotní uznať, že na rodinných problémoch musíme mať svoj podiel aj my.

Pripomienka na dnešný deň: Výzva Al-Anonu pre mňa je v tom, aby:

  • som dobrovoľne zrušila svoje vlastné myšlienky o krivde, ktoré prechovávam voči iným, najmä voči alkoholikovi,
  • som čelila príčinám, spôsobeným z veľkej miery mojou vlastnou mizériou a
  • verila, že môžem urobiť veľa pre zlepšenie svojho života odstránením svojich vlastných nedostatkov.

Ak ti spôsobuje bolesť vonkajšia príčina,
sám sa z nej osloboď.
Keď okolnosti zapríčiňujú tvoje znepokojenie,
rýchlo sa navráť k sebe;
nezostávaj rozladený s Bohom vesmíru
.“

predošlé   ♦   nasledujúce