10. máj (zamyslenie Al-Anon)

Keď počujeme, ako člen Al-Anon hovorí: „Odpútaj sa od problému,“ reagujeme rôzne. Možno si rebelsky pomyslíme: „Ako môžu očakávať, že sa odpútam od svojej vlastnej manželky alebo manžela? Naše životy sú zviazané a musím pri ňom stáť bez ohľadu na to, či to chcem alebo nie.“

To je pravda, ale určité „spájanie sa s tým druhým“ môže naše ťažkosti ešte zhoršiť. Sami sebe spôsobujeme problémy, keď sa pletieme do aktivít alkoholika a pokúšame sa zistiť, kde je, čo robil, na čo minul peniaze. Podozrievanie, vyšetrovanie a sliedivosť nás bude udržiavať v stave zmätku a situáciu ešte zhoršia, nie zlepšia.

Pripomienka na dnešný deň: To, čo máme vedieť, sa dozvieme bez toho, aby sme preto museli niečo urobiť. Toto je základná duchovná pravda, skrytá v našom slogane Vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu. Keď je potrebný čin, napr. keď nastane kríza, budeme pripravení lepšie ju riešiť.

„Ten, kto žije v dokonalom pokoji,
nikoho nepodozrieva, ale ten,
čo je nespokojný a nevyrovnaný,
sa trápi kvôli rôznym podozreniam;
nie je ticho ani on sám, a nedovoľuje
ani ostatným, aby boli ticho.“ (Tomáš Kempenský)

predošlé   ♦   nasledujúce