11. apríl (zamyslenie Al-Anon)

Nováčikovia v Al-Anone sa často pýtajú, čo spôsobuje alkoholikovo pitie. Zdá sa, že viac by chceli vedieť dôvod, než zistiť, prečo dovoľujú, aby ich nutkavé pitie iného človeka ovplyvňovalo tak deštruktívne.

Príčiny zúfalej potreby alkoholika uniknúť cez alkohol sa nedajú vysvetliť ľahko, dokonca ani psychiatrom.

Musíme prijať skutočnosť, že alkoholik kvôli chorobe trpí. Rodina mu môže pomôcť k tomu, aby naozaj túžil po triezvosti tým, že zmení svoj spôsob myslenia a konania. V Al-Anone sa učíme, ako máme zdolať svoje vlastné sebazničujúce postoje.

Pripomienka na dnešný deň: Aká je to úľava, byť schopný čeliť svojim vlastným problémom s dôverou, nádejou a vyrovnanosťou. Ak dokážeme s narastajúcou čestnosťou rozpoznať a priznať si svoje vlastné nedostatky, otvára nám to dvere do nového sveta a často to spôsobuje aj zázračnú zmenu u alkoholika.

„Chcem sa oslobodiť od ilúzie, že môžem urobiť čokoľvek, aby som priamo zdolala chorobu, ktorou alkoholik trpí. Nepotrebujem trpieť kvôli chorobe niekoho iného, ak budem ochotná prijať pomoc pre seba. Toto nepriamo pomôže aj alkoholikovi.“

predošlé   ♦   nasledujúce