11. december (zamyslenie Al-Anon)

V literatúre aj na stretnutiach sa často zdôrazňuje, že Al-Anon nie je náboženský, ale duchovný program. Centrálnou pravdou všetkých bohoslužieb, vierovyznaní, cirkví alebo dogiem je to, že Boh je podstatou nášho bytia, a toto je aj duchovná myšlienka programu Al-Anon.

Ak prestaneme chodiť do kostola, možno si myslíme, že sa zbavujeme Boha, ktorý nás sklamal. Môžeme ho vnímať ako toho, kto trestá, kto nám naložil nezaslúženú bolesť a utrpenie. Nech už ho vnímame akokoľvek, dokonca aj keď ho vôbec nepoznáme, vždy je  tu, v nás, v každej veci a v každej osobe vo vesmíre, neustále pripravený pomôcť, ak sme ochotní tú pomoc prijať. To, ako dobre využívame uvedomovanie si Boha v našom každodennom živote, nezávisí od Neho, ale od nás.

Pripomienka na dnešný deň: Spozorovala som, že tí, ktorí v programe Al-Anon napredujú najlepšie sú tí, čo sú pripravení prijať pomoc od vyššej moci. Ak sú to schopní urobiť, je pre nich potom ľahšie vzdať sa toho a odovzdať to Bohu a ich problémy sa vyriešia samé spôsobom, ktorý prevyšuje ľudské chápanie.

„Pane, Ty si našim príbytkom
vo všetkých generáciách.“
(Žalmy)

predošlé   ♦   nasledujúce