11. február (zamyslenie Al-Anon)

Prvý krok je jasné a zvučné vyjadrenie pravdivého stavu alkoholikovej situácie. Nemali by sme vôbec pochybovať o tom, kde sa nachádzame. Čítanie prvej polovice tohto kroku – priznali sme svoju bezmocnosť nad alkoholom – môže v našich mysliach vyvolávať neustály odpor. Naša automatická reakcia môže vyzerať: „Ja nie, ja nie som bezmocná. Ja to dám do poriadku.“ No tento krok pokračuje ďalej: „naše životy sa stali nezvládnuteľnými“. To popiera skutočnosť, že by sme boli schopní niečo s tým urobiť. Neprejavili sme už dosť jasne, že nemáme schopnosť zvládať svoj život?

Pripomienka na dnešný deň: Prvý krok nie je v nijakom prípade zúfalým výkrikom. Jednoducho poukazuje na naše ľudské ohraničenie. Pripravuje nás na to, aby sme sa stali pokornými a tak našli duchovné odpovede, ktoré uvedú naše životy na celkom inú rovinu. Pripravuje nás na vyslobodenie z problémov, s ktorými si sami neporadíme.

Nedovoľ, aby moja tvrdohlavosť stála v ceste dosiahnutiu vyrovnanosti. Skôr, ako môžem niečo dosiahnuť, musím prijať skutočnosť, že potrebujem pomoc.“

predošlé   ♦   nasledujúce