11. jún (zamyslenie Al-Anon)

Naše inšpirujúce slogany znamenajú pre rôznych ľudí veľa rôznych vecí! Keď nejaká žena čelí kríze, môže si s dôverou povedať:

„Vzdám sa toho a odovzdám to Bohu.“
(Pustím to, pustím k tomu Boha.)

V tomto prípade je to odvážne vyjadrenie viery, že musí zvíťaziť dobro a že akékoľvek rozhodnutie, ktoré azda urobila iba na základe svojho ľudského úsudku, nemuselo byť múdre. Necháva problém Bohu a očakáva, že ju bude viesť v tom, čo má robiť.

V inom prípade môže byť tento slogan zúfalým vyjadrením porážky, apatie a neochoty zohrať v danej veci svoju úlohu.

Tí, čo sa jednoducho otáčajú chrbtom voči svojim problémom, sa toho nevzdávajú a nenechávajú to Bohu – iba opúšťajú svoj záväzok konať podľa Božieho vnuknutia a vedenia. Neprosia o pomoc, ani ju nečakajú; chcú, aby sa to všetko udialo bez ich pričinenia.

Pripomienka na dnešný deň: Nemôžem si skrátka nevšímať zodpovednosť, ktorú mám pri riešení problémov, nech už sú akokoľvek veľké. Je pravdou, že potrebujem Božie vedenie, ale správať sa podľa neho je moja úloha: nemôžem sa jej vyhýbať bez toho, aby som sa obrátila chrbtom k životu samému.

Nedovoľ mi poddať sa apatii alebo porážke,
keď sú všade okolo mňa dôkazy o milujúcom Bohu,
ktorý mi pomôže v každej mojej potrebe
.“

predošlé   ♦   nasledujúce