11. november (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI SA MODLÍM ZA POZNANIE VÔLE MOJEJ VYŠŠEJ MOCI PRE MŇA

11. krok používam ako spôsob praktizovania pokory a ako pripomienku môjho rozhodnutia odovzdať moju vôľu a život do starostlivosti mojej Vyššej moci. Sú dni, keď sa všetko vymyká spod kontroly: cítim sa strateno, zúfalo a šialene. Vtedy sa držím tohto kroku ako raftu na rozbúrenom more. Keď neviem, čo mám robiť, keď neviem jasne premýšľať, lebo sa cítim tak šialene, keď nemám na výber nič dobré – len rôzne odtiene zlých volieb –, modlím sa.

A potom čakám. Dôverujem, že rozpoznám odpoveď, keď príde a budem mať odvahu konať v mojom vlastnom najlepšom záujme. Keď som otvorený voči vôli mojej Vyššej moci, začujem, čo budem potrebovať počuť a nájdem silu urobiť to, čo treba.

predošlé   ♦   nasledujúce