12. december (zamyslenie Al-Anon)

Aká veľká je potreba ľudí mať obetného baránka, čiže niekoho alebo niečo, čo môžeme obviniť z našej nespokojnosti.

  • „Keby to neurobila, nebolo by sa to stalo.“
  • „Prečo nemôže urobiť to, čo od neho očakávam?!“
  • „Všetko je to jej chyba!

Musím si uvedomiť, že vždy, keď cítim, že ma niekto urazil alebo zranil, minimálne časť môjho nešťastia je spôsobená mojou reakciou. Faktom je, že okolnosťami alebo činmi druhých nie som až taká zraniteľná, ako si myslím. Veľa z toho, čo sa mi stane, či už  dobré alebo zlé, som si vytvorila sama.

Pripomienka na dnešný deň: Ak som presvedčená o tom, že som do veľkej miery „kapitánkou svojej duše“, môžem ľahšie prijať skutočnosť, že mám moc odvrátiť nešťastia, sklamania a iné problémy. Obviňovanie druhých z toho, čo sa mi stalo, by u mňa spôsobilo duchovnú nečinnosť.

„Nič mi nemôže uškodiť,
okrem mňa samej;
škodu, ktorou trpím,
si so sebou nesiem sama
a nikdy netrpím naozaj
– leda ak je to spôsobené
mojou vlastnou vinou.“
(Ralph Waldo Emerson
cituje Svätého Bernarda
v Eseji o vyrovnaní)

predošlé   ♦   nasledujúce