12. február (zamyslenie Al-Anon)

Čo sa stane, keď mi všetky konštruktívne nápady z Al-Anon jednoducho z môjho vedomia uniknú? Prečo celkom moju myseľ nepreniknú? Prečo ich nemôžem absorbovať, aby u mňa skutočne fungovali?

Jeden z našich sloganov pozostáva z jediného slova: ROZMÝŠĽAJ! Ako to môžem robiť, ak nerobím nič iné, len rozprávam? Úžitok z krokov a sloganov môžem mať len vtedy, keď o nich budem premýšľať. Od iných sa môžem učiť len vtedy, ak sa naučím byť ticho a rozmýšľať o tom, čo počúvam. Impulzívni rečníci medzi nami sú tí, čo prijímajú z program Al-Anon najmenšiu pomoc a zároveň najmenej napredujú.

Pripomienka na dnešný deň: Podiel svojej konverzácie budem premyslene budovať a pamätať na to, že jej cieľom je pomôcť niekomu inému a zároveň pomôcť mne rozmýšľať oveľa jasnejšie. Budem počúvať iných a z toho, čo povedia, vyťažím z toho nápomocné a poučné nápady.

Modlím sa, aby som si navykla počúvať a vo svojich rečiach sa obmedzila na niečo, čo by mohlo ostatným pomôcť. Uč ma využívať ticho.“

predošlé   ♦   nasledujúce