12. júl (zamyslenie Al-Anon)

Predpokladajme, že som sa rozhodla zamerať na 1. krok a pred všetkými ostatnými vecami si na niekoľko minút zabuchnem myseľ. Ako by som to mohla preložiť do iných slov, aby to na mňa naozaj zapôsobilo a riadilo moje postoje?

„Bezmocní nad alkoholom“ mi takisto hovorí: „Ak som nad ním bezmocná, prečo sa snažím vynakladať svoje úsilie na to, aby som zabránila pitiu iného človeka?“

Takisto to znamená: „Odovzdaj ten problém a dovoľ vyššej moci, ktorá pracuje na všetkých veciach, aby pracovala aj na tej.“

Ak som nad alkoholom bezmocná, môj jediný rozumný postup je žiť a nechať žiť – naučiť sa žiť svoj život v plnosti a dovoliť ostatným, aby žili ten svoj. Alebo povedané jednoduchšie – starať sa o seba.

Pripomienka na dnešný deň: Práve teraz, dnes, uľahčím svoje bremeno tým, že sa vzdám tej časti, ktorá mi nepatrí. Dnes sa pozriem bližšie na svoje myšlienky a pohnútky a urobím len to, čo sa odo mňa požaduje.

„Zachovávaj u seba pokoj a potom budeš schopná prinášať pokoj aj iným. Preto buď v prvom rade zanietená voči sebe…“ (Tomáš Kempenský)

predošlé   ♦   nasledujúce