12 krokov – DRUHÝ KROK (úryvky z publikácií)

Dospeli sme k viere, že len Sila väčšia ako naša obnoví naše duševné zdravie.
– 2. krok z 12 krokov

Spoluzávislí sú závislí na druhých ľuďoch – viď PRVÝ KROK.

Keď vám teda hovoríme o Bohu, máme na mysli vašu vlastnú predstavu o ňom. To platí aj pre iné duchovné výrazy, ktoré nájdete v tejto knihe. Nedovoľte, aby vás prípadné predsudky voči duchovným pojmom odradili od toho, aby ste sa úprimne spýtali samých seba, čo pre vás znamenajú. Na začiatku sme potrebovali len toto, aby sme začali duchovne rásť a dosiahli svoj prvý vedomý vzťah s Bohom, ako sme Ho chápali. Potom sme zistili, že prijímame veľa vecí, ktoré sa kedysi javili ako úplne mimo dosahu. Bol to rast, ale ak sme chceli rásť, museli sme niekde začať. Použili sme teda vlastnú predstavu, nech bola akokoľvek obmedzená. Potrebovali sme si položiť jednu krátku otázku: „Verím teraz, alebo som vôbec ochotný veriť, že existuje Sila väčšia ako som ja?“ Len čo môže človek povedať, že verí alebo je ochotný veriť, dôrazne ho ubezpečíme, že už je na ceste. Medzi nami sa opakovane dokázalo, že na tomto jednoduchom základnom kameni možno postaviť úžasne účinnú duchovnú štruktúru.
–A.A. Big Book (Veľká kniha AA), s. 47

2. krok je krokom nádeje, viery a uvedomenia. Je to veľký krok k Bohu. Napriek všetkým zlyhaniam v mojom živote – všetkým nesplneným sľubom, ťažkým pocitom, sklamaniam, zlyhaniam, deštruktívnemu správaniu, nenávisti, úzkosti, depresii alebo pocitom viny je v mojom živote ešte stále nádej. Je tam preto, že existuje Sila väčšia ako ja. A tá je schopná navrátiť môj život k životu oslobodenému od šialenstva návykového správania. Začínam si uvedomovať, že takáto sila existuje a môže ma postaviť na cestu k uzdraveniu a slobode.
–Zo stránky 12Step.org

2. krok je preto zjednocujúcim bodom pre nás všetkých. Či už sme agnostici, ateisti alebo bývalí veriaci, môžeme na ňom stáť spolu. Skutočná pokora a otvorená myseľ nás môže priviesť k viere a každé stretnutie AA je zárukou toho, že Boh nás prinavráti k zdravému rozumu, ak s ním nadviažeme správny vzťah.
–Twelve Steps and Twelve Traditions (12 krokov a 12 tradícií), s. 33

Vďaka viere, že Vyššia sila môže pomôcť, sa muž alebo žena, ktorých predtým vyčerpával intenzívny strach, hnev, hanba, pochybnosti, pocit viny a frustrácia, môže upokojiť a začať duchovne rásť tým, že sa zameria na jednoduché kroky, chodí na stretnutia, číta Veľkú knihu a zhovára sa so sponzorom. Táto osoba nie je sama; sú tu ďalší starostliví bratia a sestry, ktorí naozaj rozumejú, lebo riešia rovnaké problémy, aké má nováčik. Jednoduchý čin viery, že Vyššia sila nám môže vrátiť zdravý rozum, nás vedie do rodiny a do nového života, kde môžeme začať vidieť a zažiť trochu duševnej normálnosti.
–A Hunger for Healing, s. 35

Zdá sa, že proces uverenia je niečo, čo prežívame podobne. Tým jedným, čo väčšine z nás chýbalo, bol fungujúci vzťah s Vyššou silou. Ten začíname rozvíjať jednoduchým priznaním možnosti Sily väčšej ako sme my sami. Väčšina z nás nemá problém priznať, že závislosť sa v našich životoch stala deštruktívnou silou. Naše najlepšie úsilie viedlo k čoraz väčšej deštrukcii a zúfalstvu. V určitom bode sme si uvedomili, že potrebujeme pomoc nejakej Sily, ktorá je väčšia ako naša závislosť. Naše chápanie Vyššej sily je len na nás, nikto nebude rozhodovať za nás. Môžeme ju nazvať skupinou, programom alebo Bohom. Jediným odporúčaným usmernením je, aby táto Sila bola milujúca, starostlivá a väčšia ako my sami. Nemusíme byť nábožensky založení, aby sme túto myšlienku prijali. Ide o to, aby sme otvorili svoju myseľ viere. Môžeme s tým mať ťažkosti, ale ak si zachováme otvorenú myseľ, skôr či neskôr nájdeme pomoc, ktorú potrebujeme.
-Narcotics Anonymous Basic Text, Chapter 4/Step 2

Slovné spojenie z 2. kroku „dospeli sme k viere“ naznačuje proces a postupnosť viery, ktorá sa časom vyvíja. Časť ústnej tradície AA to definuje ako trojdielne odvíjanie sa:
• Najprv sme prišli, čiže že sme sa objavili a zakopli vo dverách.
• Po druhé sme prišli teda vytriezveli, spamätali sme sa a začali prežívať emocionálne vytriezvenie.
• Po tretie sme uverili. Začali sme svoj skutočný proces obnovy a svoj duchovný rast.
–Serenity, A Companion for Twelve Step Recovery, s. 29

Skutočné vzťahy nás učia, že druhým môžeme dôverovať, že sme milovaní a že sa niekedy musíme o seba postarať. Keď získame priateľov, ktorí nám môžu pomôcť prejsť väčšinou dní a dokonca si ich užiť, cítime sa pripravení, aby sme si opäť dôverovali.
Keď budete tomuto procesu veriť, objavíte radosť z hľadania spoločného základu, bezpodmienečnej lásky a čarovného zmyslu pre prepojenosť, vďaka ktorému budete takí šťastní ako pri droge, drinku alebo nových šatách.
–The Twelve Step Journal, s. 69

Na 2. krok sa pripravujeme uznaním, že o svojej Vyššej sile nevieme všetko. Mnohí z nás majú na Boha skreslený pohľad. Hoci si to rýchlo nepripúšťame, môžeme veriť, že Boh je ako naši urážliví alebo neprítomní rodičia alebo dôležití ľudia. Môžeme veriť, že Bohu nezáleží na tom, ako sa cítime, že je krutý a čaká, aby nás odsúdil. Možno nám celý život hrozil Boží trest. „Skreslené obrazy, ktoré nám rodičia vkladajú do srdca a mysle, sa prenášajú priamo na náš obraz Boha. Vyrastáme s pocitom, že Boh nás vidí tak, ako nás videli naši rodičia. A tak vyrastáme a vidíme seba a svojho Boha pokriveným zrakom.“ Príprava na 2. krok si vyžaduje, aby sme odložili svoje staré predstavy a mylné presvedčenia o Bohu. Zatiaľ sa jednoducho držíme slov druhej tradície AA: „… existuje len jedna konečná autorita – milujúci Boh…“
— The Twelve Steps, A Spiritual Journey, p. 43-44

Krása 2. kroku sa zjaví, keď začneme premýšľať o tom, čo môže byť našou Vyššou silou. Sme povzbudzovaní k tomu, aby sme si vybrali Silu, ktorá je milujúca, starostlivá a – čo je najdôležitejšie – schopná prinavrátiť nám zdravý rozum. 2. krok nehovorí: „Uverili sme v Silu väčšiu ako my.“ Vraví: „Dospeli sme k presvedčeniu, že Sila väčšia ako sme my sami by nám mohla vrátiť zdravý rozum.“ Dôraz sa nekladie na to, kto alebo čo je táto Sila, ale na to, čo môže pre nás urobiť. Samotná skupina sa určite kvalifikuje ako Sila väčšia ako my. Rovnako aj duchovné princípy obsiahnuté v 12 krokoch. A, samozrejme, to isté platí aj pre chápanie Vyššej sily každého z našich jednotlivých členov. Keď zostaneme čistí a budeme pokračovať v tomto kroku, zistíme, že bez ohľadu na to, ako dlho už naša závislosť trvá a ako ďaleko pokročilo naše šialenstvo, pre schopnosť Sily väčšej ako my sami neexistuje žiadny limit ohľadom obnovy nášho duševného zdravia.
–Narcotics Anonymous Step Working Guides, p. 11

Posledná polemika v 2. kroku je v použití frázy „obnoviť naše duševné zdravie“. Je alkoholik duševne chorý? Ak áno, aká je povaha tohto ochorenia? Pre väčšinu závislých a alkoholikov nie je absurdita ich situácie žiadnym tajomstvom – sú nútení pokračovať v sebazničujúcom a neuspokojivom správaní, hoci si uvedomujú, že to nie je to, čo by chceli robiť (spomeňme si na koncept bezmocnosti). Čo môže byť šialenejšie ako pokračovať v injekčnom podávaní jedu? Používanie obranných mechanizmov, popieranie a skreslené myslenie sú dôkazom iracionálneho zmýšľania.
Toto však môže byť ohniskový typ šialenstva. Toto šialenstvo sa v prvom rade týka vzťahu závislého k droge, ktorú si zvolil, a k vedľajšiemu správaniu. Väčšina alkoholikov a závislých sa stretáva s momentmi porušenia jedného alebo viacerých svojich pravidiel „nikdy“: nikdy neokradnem svoju rodinu, nikdy neklamem, nikdy nepodvádzam. Keďže sú tieto osobné zvyky porušované, možno to ľahko považovať za jasnú formu šialenstva. Inými spôsobmi môžu byť alkoholici a závislí schopní normálne fungovať a myslieť racionálne; avšak v oblastiach, ktoré sú priamo či nepriamo spojené s ich závislosťou, je ich myslenie nebezpečne pokrivené.
-A Clinician’s Guide to 12 Step Recovery, p. 42

původ 4.0 Mezinárodní (CC BY 4.0)

⇒ Prečítajte si: