12. máj (zamyslenie Al-Anon)

Azda to prvé, čo očakávame, že sa v Al-Anone naučíme je spôsob, ako máme prinútiť alkoholika k tomu, aby prestal piť. Je veľmi ťažké predstaviť si, že sa máme od toho odpútať, ale ak chceme v Al-Anone „uspieť“, závisí to len od toho, že si uvedomíme, že triezvosť nášho partnera nie je vôbec naša vec – napriek tomu, ako veľmi môže ovplyvňovať náš život a ničiť naše šťastie.

Kľúčovou postavou v práci Al-Anon je „ja, mňa, mne, sebe“. Tam musí dôjsť k zmene, aby sa môj pohľad mohol opäť zmeniť k lepšiemu. Keď v Al-Anone pracujeme na sebe, často to spôsobí, že alkoholik bude chcieť triezvosť a aj ju získa. Je to len úžasná odmena za to, že sme sa celkom oddali programu Al-Anon.

Pripomienka na dnešný deň: Prestanem rozmýšľať o tom, čo mám robiť s alkoholikom a začnem rozmýšľať o sebe. Čo môžem urobiť preto, aby som zlepšila svoj život, aby som sa opäť vrátila k plnému životu na tomto svete? Čo mi v tom bráni a ako sa toho môžem zbaviť? Toto je podstatou programu Al-Anon a naozaj to funguje.

„Bože, pomôž mi prijať moju bezmocnosť nad alkoholom a nad jeho účinkami. Bude to usmerňovať moje snahy o zlepšenie toho života, nad ktorým mám kontrolu – môjho vlastného.“

predošlé   ♦   nasledujúce