12. september (zamyslenie Al-Anon)

Keď sa člen Al-Anonu zaviaže, že niekomu poradí, je veľmi dôležité, aby pamätal na to, že táto rada by mala byť obmedzená na poskytnutie pomoci dotyčnej osobe len v otázke duchovného rastu. V prekročení tejto hranice, keď človek dáva radu v súvislosti s nejakým krokom, ktorý má dotyčný podstúpiť, je veľké nebezpečenstvo. Nikto z nás nemá na to právo.

Niekedy môže poskytnúť radu nejaký frustrovaný neurotik a tá vyprovokuje nepriateľstvo medzi mužom a ženou. Dotyčný môže túto situáciu ešte vyostriť tým, že bude ospravedlňovať rozhorčenie manželky. Podporovanie takýchto rozhorčení môže mať veľmi vážne dôsledky; je to rovnaké, akoby ju dotyčný napomínal, aby „si stála za svojimi právami“ a „nedovolila to alebo ono“. Dotyčný získava nevedomé uspokojenie z riadenia životov iných ľudí a zároveň žije v tom, že jeho zámery sú dobré.

Pripomienka na dnešný deň: Nebesá, ochraňujte ma pred mojimi dobrými priateľmi, ktorí s tým najlepším zámerom udržiavajú rany môjho hnevu otvorené, oslabujú ma svojou ľútosťou a ospravedlňujú moje sťažnosti. V mene konania dobra môžu brzdiť moje uzdravenie tolerantného a láskyplného vzťahu s mojou rodinou.

Nesmieme ľahko pripisovať váhu každému slovu a návrhu,
ale musíme opatrne a pokojne zvažovať záležitosť podľa Boha
.“
(Tomáš Kempenský)

predošlé   ♦   nasledujúce