12 tradícií Al-Anonu

 1. tradícia:
  Naše spoločné dobro (blaho) je prvoradé. Naše osobné napredovanie od jednoty spoločenstva Al-Anon.
 2. tradícia:
  Na dosiahnutie cieľa nášho spoločenstva je tu len jedna autorita – milujúci Boh, tak ako sa môže prejaviť vo svedomí celej skupiny. Naši vodcovia sú len dôveryhodnými služobníkmi spoločenstva, ktorí nevládnu.
 3. tradícia:
  Príbuzní alkoholikov môžu, keď sa stretnú, aby si vzájomne pomohli, nazývať seba rodinnou skupinou Al-Anon, ak ako skupina nepatria k inej organizácii. Jedinou podmienkou členstva v Al-Anone je mať príbuzného alebo priateľa s problémom alkoholizmu.
 4. tradícia:
  Každé skupina by mala byť samostatná (autonómna), okrem prípadov, ktoré ovplyvňujú aj iné skupiny Al-Anon alebo spoločenstvo Al-Anon ako celok.
 5. tradícia:
  Každá rodinná skupina Al-Anon má iba jediný primárny účel: pomôcť rodinám alkoholikov. Napĺňame ho tým, že my sami uplatňujeme 12 krokov, povzbudením a porozumením našim blízkym alkoholikom a prijatím a útechou rodinám alkoholikov.
 6. tradícia:
  Naše rodinné skupiny Al-Anon by nikdy nemali podporovať, financovať alebo prepožičiavať naše meno akémukoľvek vonkajšiemu podnikaniu, aby nás problémy týkajúce sa peňazí, majetku a prestíže neodchýlili od nášho prvoradého duchovného cieľa. Napriek tomu, že sme samostatným subjektom, mali by sme vždy spolupracovať s Anonymnými alkoholikmi.
 7. tradícia:
  Každá skupina AA by mala byť úplne sebestačná a odmietať akékoľvek príspevky zvonku.
 8. tradícia:
  Činnosti týkajúce sa 12. kroku Al-Anon by sa nikdy nemali stať profesionálnymi, i keď naše servisné centrá môžu zamestnávať špeciálnych pracovníkov.
 9. tradícia:
  Naše skupiny ako také by nikdy nemali byť organizované; ale môžeme vytvoriť servisné výbory alebo komisie priamo zodpovedné tým, ktorým slúžia.
 10. tradícia:
  Rodinné Skupiny Al-Anon nemajú názory na vonkajšie záležitosti; preto by naše meno nemalo byť nikdy zatiahnuté do verejnej kontroverzie.
 11. tradícia:
  Naše vzťahy k verejnosti sú založené na príťažlivosti programu Al-Anon, a nie na reklame a propagácii. Potrebujeme vždy udržovať osobnú anonymitu na úrovni tlače, rozhlasu, filmu a televízie. Potrebujeme dôsledne strážiť anonymitu všetkých členov Al-Anon.
 12. tradícia:
  Anonymita tvorí duchovnú podstatu a základ všetkých našich tradícií a vždy nám pripomína nadriadenosť princípov nad osobnosťami.

⇒ Prečítajte si: