13. december (zamyslenie Al-Anon)

Predstavme si človeka, ktorý prichádza do Al-Anonu zúfalý a zmätený chaosom, ktorý spôsobil alkoholizmus. Nájde tu úprimné priateľstvo ľudí, ktorí sú ochotní deliť sa s ním o svoj čas, myšlienky a skúsenosti. Dostane tu literatúru Al-Anon a začne ju študovať. Nakoniec sa naučí, ako má uprostred toho zmätku dosiahnuť vyrovnanosť. Jeho život sa zlepšuje. Al-Anon preňho urobil veľa.

Má nejaký záväzok voči skupine, spoločenstvu a nováčikom, ktorí potrebujú pomoc? Logická odpoveď znie: „Áno.“ No skutočná odpoveď znie: „Nie.“ Nevyžaduje sa od neho, aby v akejkoľvek podobe splatil to, čo tu prijal. Jediný záväzok má voči sebe samému; sebe samému dlhuje ďalší rast, ktorý dosiahne, keď bude ostatným bude odovzdávať to, čo prijal.

Pripomienka na dnešný deň: Zdieľanie sa obohacuje môj život. Aj keď mám v skupine nejakú funkciu alebo vykonávam drobné povinnosti, je to pre mňa zdravá terapia. Cítim potrebu utešovať a viesť strápeného nováčika, lebo mi to pomáha nahliadnuť do mojich vlastných postojov, ktoré sú ešte stále chybné.

„V nijakom bode môjho života
nedosiahnem dokonalosť;
nikdy nenastane čas,
keď nebudem potrebovať
radosť a uspokojenie
vychádzajúce z pomoci iným.“

predošlé   ♦   nasledujúce