13. február (zamyslenie Al-Anon)

Na všetkých stretnutiach Al-Anon začíname tým, že sa zbavujeme všetkých nánosov svojich vlastných chýb. Učíme sa rozpoznávať, čím sme sami prispeli k zničeniu života v našej domácnosti.

To, v čom sme žili nebolo žiadne vákuum a nebol to len alkoholik, kto páchal všetku tú škodu. Aj my sme reagovali nesprávne  a veci sme tým ešte zhoršovali. Tu v Al-Anone nás žiadajú, aby sme uvažovali o svojom vlastnom správaní. Hovorili sme príliš veľa, príliš hlasno a hystericky, keď sme mali mlčať? Trápili sme v stave vytriezvenia nešťastného alkoholika ešte viac tým, že sme boli nevrlí a tichí, keď mohlo niekoľko milých slov zmeniť jeho myslenie k tomu, aby hľadal pomoc?

Pripomienka na dnešný deň: Aké je ťažké čeliť našim vlastným chybám! O koľko je to ľahšie, keď im čelíme spolu v Al-Anone, keďže mnohí z nás sú vinní – bez toho, aby si to uvedomovali – z rovnakých chýb.

Nech som vďačná za to, že som našla cestu zo svojich problémov cez program sebaporozumenia v Al-Anone. Nech som dostatočne pokorná, aby som mohla prijať nový a racionálnejší pohľad na svoj život.

predošlé   ♦   nasledujúce