13. január (zamyslenie Al-Anon)

Kedy mi to dôjde, že nemusím správaniu alkoholika dovoľovať, aby uvádzalo môj život do zmätku a ničilo mi pokoj mysle? Kedy sa naučím, že v zákone a etike neexistuje nátlak, ktorý by ma nútil prijať ponižovanie, neistotu a beznádej? Akceptovala som to snáď preto, že mám v sebe nevedomú túžbu po mučeníctve? Teším sa tajne z pocitu, keď môžem samu seba ľutovať a vyžadovať súcit od iných?

Pripomienka na dnešný deň: Mám právo oslobodiť sa od akejkoľvek situácie, ktorá mi prekáža v slušnom živote a príjemných skúsenostiach. Každý má právo žiť bez strachu, neistoty a nepokoja. Mala by som sa pevne postaviť a držať sa akéhokoľvek rozhodnutia, ktoré urobím, aby som pomohla nielen sebe a svojej rodine, ale aj trpiacemu alkoholikovi. Neustále kolísanie mi môže zabrániť len v tom, aby som prelomila moje súčasné šablóny myslenia.

„Bože, veď ma k správnym rozhodnutiam
a daj mi silu držať sa ich napriek všetkým tlakom a názorom.“

predošlé   ♦   nasledujúce