13. júl (zamyslenie Al-Anon)

Nie je to žiadna náhoda, že som prišla do Al-Anonu. Priviedla ma tam neznáma moc kvôli mojej potrebe zdieľať sa s inými a prijímať od nich útechu. Aby som vyjadrila svoju vďačnosť za tento dar, prevezmem na seba určité zodpovednosti:

  • Budem študovať a využívať myšlienky Al-Anon a to nie len pre seba, ale aj na to, aby z nich mali úžitok moji priatelia v skupine.
  • Budem sa zaujímať o ich problémy a snažiť sa pomôcť im vyriešiť ich duchovne.
  • Nebudem využívať čas v skupine na to, aby som hovorila o svojich problémoch, ale budem sa snažiť, aby sa vo všetkom, čo poviem, odrážalo učenie Al-Anonu, čo bude mať význam pre tých, ktorí ma počúvajú.

Pripomienka na dnešný deň: Návšteva dobrého stretnutia Al-Anon je napĺňajúcou skúsenosťou. Jej účel je oveľa väčší než len to, že si večer niekam zájdem. Budem sa na tieto stretnutia pripravovať tak, že si budem čítať literatúru Al-Anon, aby som mohla aj ďalším odovzdávať niečo cenné. Výsledkom takejto plnej účasti bude pre mňa lepší spôsob života.

„Nemôžeme sa odosobniť od ľudskosti bez toho,
aby sme ohrozili svoje duchovné zdravie.“

predošlé   ♦   nasledujúce