13. máj (zamyslenie Al-Anon)

Čo v konečnom dôsledku donúti partnera alkoholika k tomu, aby hľadal pomoc v Al-Anone? Jeden hlavný faktor je potreba po opätovnom uistení, poznanie, že nie sme zodpovední za to, že alkoholik pije. Vieme, že obyčajne nás „ničí“ vlastná vina alkoholika a jeho výčitky. To spôsobilo, že v nás neostal ani kúsok sebaúcty. Prichádzame ako nikto – a zúfalo si prajeme, aby sme boli niekto.

Nie je to v tom, že sa usilujeme o naklonenosť a pochvalu zo strany iných, ale že chceme vnútornú dôveru, že sme „dostatoční“ a hodní úcty. Musíme sa naučiť, že ako jednotlivci máme svoje práva bez ohľadu na to, aká pochmúrna je možno situácia doma.

Pripomienka na dnešný deň: Obnova sebaúcty je jednou z prvoradých funkcií Al-Anonu. Nepodporuje egoistický pohľad na seba, ale v tom, že nám pomáha vidieť samých seba takých, akými naozaj sme, sa učíme usporiadať svoje dobré vlastnosti a na tomto základe budovať silnejšie a lepšie osobnosti.

„Som vďačná za to, čo pre mňa robí Al-Anon. Uľavuje sa mi, keď viem, že môžem samu seba vnímať lepšie než vtedy, keď som prišla a že musím rešpektovať seba a mať sa rada skôr, ako začnem rásť.“

predošlé   ♦   nasledujúce