13. máj (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI HĽADÁM ROVNOVÁHU

Uvedomujem si, že potrebujem nájsť rovnováhu medzi extrémami.

  • Chcem byť láskavá, nie dusiaca.
  • Chcem byť pravdovravná, nie nemilosrdne úprimná.
  • Chcem byť štedrá, nie umožňujúca.
  • Chcem ovládať svoje vlastné správanie, nie niekoho iného.
  • Chcem byť príkladom uzdravenia a nie upadnúť do spoluzávislých vlastností.

Viem, že môžem počítať s pomocou mojej Vyššej moci – dnes a každý deň.

predošlé   ♦   nasledujúce