13. marec (zamyslenie Al-Anon)

Pochybnosti a obavy z toho, že triezvy alkoholik si svoju triezvosť nemusí udržať, sú v protiklade so zmýšľaním podľa Al-Anonu. Pripúšťame si pochybnosti o tom, či sa mu podarí zvládnuť program? Prežívame obavy, keď príde domov neskôr ako obvykle? Rýchlo dospejeme k záveru, že s tým opäť začal? Toto všetko musíme prekonať! Takýto postoj nemôžeme utajiť a nedostatok našej dôvery môže spôsobiť neopísateľnú škodu. Osoba, ktorá sa usiluje udržať si triezvosť, potrebuje našu láskyplnú dôveru. Aj keby malo dôjsť k relapsu, nezraní to nás, ale toho nešťastníka, ktorého znovu prekonala túžba piť. Toto je čas, kedy máme stať bokom, byť trpezliví a mať s ním súcit. Nedovoľme, aby sme trestali alkoholika alebo seba.

Pripomienka na dnešný deň: Pozorne budem strážiť svoju vlastnú mentálnu triezvosť. Tento dar od mojej vyššej moci vyjadrí sám seba tichým, rozumným postojom bez ohľadu na to, čo sa stane.

Modlím sa, aby som neupadla do omylu očakávania problémov. Ak sa to stane, dovoľ mi, aby som to prijala pokojne a s láskou.“

predošlé   ♦   nasledujúce