13. október (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI EFEKTÍVNE VYUŽÍVAM HRANICE

  • Ak sú moje hranice slabé, nastáva chaos, nezhody a ublíženie.
  • Keď sú silné, je pravdepodobnejšie, že dôjde k vyrovnanosti, súladu a láske.

Keď stanovujem hranicu, jasne vyjadrujem realitu. Používam výroky v prvej osobe („Ja….“) a svoje pocity a vnemy popisujem bez obviňovania alebo zahanbovania. Keď počúvam, bez reagovania nechávam druhých vyjadrovať ich realitu. Neradím.

Keď naďalej vytyčujem hranice, moje vzťahy sa uzdravujú. Nové priateľstvá si vytváram so zdravými, funkčnými ľuďmi.

predošlé   ♦   nasledujúce