14. apríl (zamyslenie Al-Anon)

Prečo sa niektorým z nás darí uplatňovať program Al-Anon a riešiť pomocou neho svoje problémy lepšie a iným horšie? Tí, čo z neho majú najväčší osoh, majú odvahu svojim ťažkostiam čeliť, namiesto toho, aby ich skrývali na nejakom tmavom mieste svojej mysle a spôsobovali si tak hlodavú bolesť ducha.

Väčšina z nás si myslí, že vie, čo je náš problém, ale vieme to naozaj? Jedným zo spôsobov ako objaviť jeho skutočnú podstatu, je podrobne ho rozpísať. Keď dáme slová na papier, na ktorom sa na ne môžeme pozerať a opravovať ich tak, ako sa bude meniť náš postoj, môže to byť najužitočnejšie v tom, aby sme to videli jasne.

Nemal by to byť nejaký katalóg krívd zo strany druhých, ale pokus o čestné vyjadrenie problému. Tým sa naučíme, že nie všetky problémy zapríčinil niekto druhý, ale aj my.

Pripomienka na dnešný deň: Zoznam dobrých a zlých vecí v mojej situácii mi poskytne nový náhľad. Začnem naprávať svoje problémy tým, že budem meniť seba. Nikdy sa nebudem usilovať nútiť niekoho iného, aby sa zmenil, lebo to by nepomohlo ani jednému z nás.

„S vedomím, že len bezvýhradná úprimnosť ma privedie k sebaporozumeniu, modlím sa k vyššej moci, aby mi pomohla a chránila ma pred podvádzaním samej seba.“

predošlé   ♦   nasledujúce