14. december (zamyslenie Al-Anon)

Sponzorstvo – o čom to celé je“ je názov brožúrky, ktorá je k dispozícii každému členovi Al-Anonu. Pre mnohých z nás je to nová myšlienka. Môžeme mať pochybnosti o tom, či sme v programe dostatočne silní; môžeme si myslieť, že „nemáme čas zobrať na seba problémy niekoho iného“. Byť sponzorom je veľké dobrodružstvo. No je to oveľa viac – je to veľké vzdelávanie v medziľudských vzťahoch a duchovnom raste.

Keď s tým začneme, budeme žasnúť nad zistením, ako veľa z programu Al-Anon sme už vstrebali. A z tejto osobnej vzájomnej výmeny a zdieľania sa sponzor často získava oveľa viac, než ten, koho sponzoruje!

Pripomienka na dnešný deň: Nie je to len nováčik, kto má úžitok z toho, že má konkrétnu osobu, ku ktorej môže vzhliadať, že ho bude viesť; dokonca aj veterán v programe môže zistiť, že iný člen s odlišným a možno aj lepším náhľadom môže poskytnúť obrovskú pomoc. Ako to povedala jedna členka: „... odpovede neprichádzajú z kníh, ale zo vzájomnej starostlivosti a hlasného premýšľania spolu s niekým, s kým sa cítime dobre.“

„Sponzorstvo by som veľmi odporúčala každému jednému v Al-Anone. Otvára celkom novú oblasť v mysli a srdci; je to veľká práca a musíš v nej rásť.“

predošlé   ♦   nasledujúce