14. február (zamyslenie Al-Anon)

V Al-Anone používame vyjadrenie uplatňovať program. Znamená to presne to, čo sa tam hovorí: z programu máme úžitok presne do tej miery, do akej ho uplatňujeme.

Čo to znamená uplatňovanie programu? Znamená to verne navštevovať stretnutia, každý deň čítať literatúru Al-Anon a aplikovať do svojho každodenného života to, čo sme sa naučili. Veľmi dôležité je aj to, aby sme sa s inými delili s tým, čo sa učíme a používame a s otvorenou mysľou prijímali to, o čo sa oni delia s nami.

Na stretnutia Al-Anon neprichádzame preto, aby sme sa zabávali na historkách, alebo aby nás tieto historky naopak šokovali, ale aby sme diskutovali o myšlienkach programu – aby sme hlboko uvažovali o tom, čo počujeme a rozprávali konštruktívne a jasne so zámerom pomôcť ostatným.

Pripomienka na dnešný deň: Svoju dôveru som vložila do Al-Anonu. Nebudem vzhliadať k iným, aby za mňa urobili moju prácu, kým som „príliš zaneprázdnená“ alebo „príliš unavená“, aby som si čítala literatúru, navštevovala stretnutia a bola v kontakte s ostatnými členmi Al-Anonu. Al-Anon môže pre mňa urobiť veľa, ale aj ja pri tom musím pomáhať.

Modlím sa, aby som bola oslobodená od ľahostajnosti. Potrebujem silné presvedčenie, že Al-Anon môže dať najviac tým, ktorí o pomoc naozaj stoja.“

predošlé   ♦   nasledujúce