14. máj (zamyslenie Al-Anon)

Dlhodobý priateľ AA Dr. Harry M. Tiebout brilantne vyjasnil rozdiel medzi myšlienkou podriadenosti a odovzdania sa, ktorá je naznačená v prvom kroku.

Pri PODRIADENOSTI jednotlivec prijíma skutočnosť vedome, nie nevedome. Prijíma ako praktickú skutočnosť, že v danom momente nemôže zvíťaziť nad realitou, ale v jeho podvedomí sa ukrýva pocit: raz príde ten deň… Toto nie je skutočné prijatie; boj trvá i naďalej. Pri tejto dočasnej poddanosti napätie pokračuje.
No keď schopnosť PRIJAŤ funguje na podvedomej úrovni ako odovzdanie sa, už niet žiadneho ďalšieho boja; je tu uvoľnenie a sloboda od napätia a konfliktu
.“

Pripomienka na dnešný deň: Al-Anon mi hovorí, že úplné prijatie mojej bezmocnosti zmeniť alkoholika mi môže naozaj vytvoriť nový život. Keď sa toho naozaj vzdám a prestanem sa hrať na Boha, začnú sa diať veci, pretože v tomto bode má moja Vyššia moc príležitosť napraviť to, čo sa zdalo byť také beznádejné.

„PRIJATIE sa javí ako stav mysle,
v ktorom jednotlivec prijíma
a nie odmieta alebo odoláva;
je schopný veci prijímať,
fungovať, spolupracovať
a byť prístupný.“
(Dr. Harry M. Tiebout)

predošlé   ♦   nasledujúce