14. marec (zamyslenie Al-Anon)

Aj tí z nás, ktorí nemajú žiadnu náboženskú vieru alebo ju stratili, môžu zažiť také skúsenosti, v akých budeme zúfalo volať o pomoc. Modlíme sa nedobrovoľne, modlíme sa k niečomu, k nejakej neznámej sile, aby sa nám vo svojom neznesiteľnom trápení uľavilo.

Skôr, než som prišla do Al-Anonu, som vo svojom zmätku a zúfalstve presne takým spôsobom volala o pomoc, ale hneď nato som sa znovu začala trápiť nad tým, čo sa stane potom. Ak nakoniec požiadame o Božiu pomoc, musíme to urobiť s absolútnou dôverou. Je zbytočné znovu brať do svojich rúk problém, ktorý sme predtým kvôli svojej bezmocnosti odovzdali Bohu.

Pripomienka na dnešný deň: Sme uväznení svojou vlastnou neschopnosťou alebo neochotou poprosiť o pomoc silu väčšiu ako sme my. Oslobodím sa z väzenia svojvôle a pýchy, ktoré som si sama postavila. Príjmem slobodu.

S pomocou svojho Boha preskočím hradby.“
(Kniha spoločnej modlitby)

predošlé   ♦   nasledujúce