14. október (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI SA ZBAVUJEM STRACHU, ŽE MA BUDÚ SÚDIŤ

Volím si odpustiť si a vyhýbať sa prenášaniu svojich pocitov nedostatočnosti na druhých. Dovoľujem si byť plne ľudská tým, že sa učím zo svojich chýb a rastiem v uzdravovaní. Preberám zrelé vlastníctvo a osobnú zodpovednosť za vlastné myšlienky, emócie a činy.

Keď sa oslobodzujem od hanby a viny, spoznávam novú slobodu. Od svojej Vyššej moci prijímam bezpodmienečnú lásku, pokoj a odpustenie.

predošlé   ♦   nasledujúce