15. december (zamyslenie Al-Anon)

Učím sa v sebe rozpoznávať akékoľvek neprimerané citové reakcie na veci, ktoré sa stanú alebo na niečo, čo mi niekto povie. Ak si všimnem, že ešte stále sa zvíjam a mučím kvôli chybám a sklamaniam z minulosti, napravím to. Rovnako sa budem chrániť pred hrozivými myšlienkami nad tým, čo by sa mohlo stať v budúcnosti. Ako môžem vedieť, čo sa stane?

Toto uvedomovanie si prichádza zo štúdia programu Al-Anon. Ukazuje mi, ako prekonať tieto chyby tým, že sa budem zaujímať vždy len o jeden deň.

S týmto jedným dňom si ľahko poradím, ak som nepremrhala svoju energiu na deštruktívne emócie a ak nevyvolávam nepriateľstvo kritizovaním, sťažovaním a výčitkami.

Pripomienka na dnešný deň: Keď sa stane čokoľvek, čo ma počas tohto dňa vyruší, položím si otázku:

  • „Je to môj problém?“
  • „Skutočne na tom tak veľmi záleží?“
  • „Je to dôležité?“

„Dnes si budem dávať pozor
na to, ako mám reagovať
a na to, čo budem mať pokušenie
povedať alebo urobiť.“

predošlé   ♦   nasledujúce