15. jún (zamyslenie Al-Anon)

Keď prichádzame do Al-Anonu, sústreďujeme sa najmä na alkoholizmus niekoho, kto je v našom živote dôležitý. Prvý krok hovorí:

Priznali sme svoju bezmocnosť nad alkoholom, …“

Skôr alebo neskôr musíme prijať fakt, že neexistuje žiadny spôsob, ktorým by sme mohli zastaviť nutkanie piť. Túžba prestať piť môže vyjsť len od alkoholika.

Môžeme ho síce viesť alebo inšpirovať vlastným príkladom, ale nemôžeme odliať iného človeka, nech je nám akokoľvek blízky, do formy, ktorú sme si vybrali my.

Druhú časť 1. kroku akceptujeme ľahšie:

„ …. naše životy sa stali nezvládnuteľnými.

To vieme. No to, čo v tomto bode možno nevieme, je to, čo s tým máme urobiť.

Pripomienka na dnešný deň: Uvedomujem si, že 1.krok vyžaduje, aby som sa vzdala oprát kontroly nad inými ľudskými bytosťami. Pripomína mi, že môj život sa stal nezvládnuteľným: mojou prvou úlohou je uviesť ho do poriadku. Ak chcem skutočne zvládať svoj život, nebudem mať čas na to, aby som zvládala život niekoho iného.

1.krok vo mne predpokladá radikálnu zmenu – v mojom spôsobe zmýšľania o alkoholikovi a v mojom postoji voči nemu a voči jeho chorobe. Staré deštruktívne zvyky musím čímsi nahradiť …“

predošlé   ♦   nasledujúce