15. marec (zamyslenie Al-Anon)

Keď som v Al-Anone začínala, vnímala som stretnutia len ako miesto, kde sa môžem zbaviť svojich problémov. No onedlho som zistila, že sťažovanie sa na moje trápenie a nedôstojné správanie spôsobuje, že sa znova vynárajú vo väčšej sile a sú znepokojujúcejšie. Odrazu mi to bolo jasné, keď som počula ostatných členov, ako zaberajú čas a pozornosť skupiny nedôstojnými a biednymi sólovými nárekmi nad zlým správaním alkoholika. Viem, že to nebolo „uplatňovanie programu Al-Anon“. Učím sa odložiť nedostatky iných zo svojej mysle a konštruktívne rozmýšľať o uplatňovaní myšlienok Al-Anon vo svojom živote.

Pripomienka na dnešný deň: Do Al-Anonu chodím preto, aby som sa zbavila sebaľútosti a rozhorčenia a nie preto, aby sa ich sila ešte zvýšila a tak ma zničila. Chodím tam, aby som sa naučila, ako ostatní riešili svoje problémy, aby som túto múdrosť mohla aplikovať do svojho vlastného života.

Prosím Boha, aby mi nedovolil zväčšovať svoje problémy tým, že si ich budem neustále pripomínať.

predošlé   ♦   nasledujúce