15. november (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI DÔVERUJEM SVOJIM POCITOM

Ak sa v nejakej situácii alebo pri určitých ľuďoch cítim nepríjemne, môžem odísť. Svoje pocity nemusím nikomu vysvetľovať alebo odôvodňovať. Môžem jednoducho odísť a vzdialiť sa z tej situácie. Učím sa počúvať svoj vnútorný hlas a zdravo reagovať. Moje duchovné ja je múdre, ale jeho hlas je sotva postrehnuteľný. Každý deň sa modlím a rozjímam – aj keby to bolo len pár minút denne –, aby som prehĺbil svoj vedomý kontakt s mojou Vyššou mocou. Pravidelné spájanie sa s ňou rozvíja duchovné „svaly“, ktoré potrebujem na zotavenie.

predošlé   ♦   nasledujúce