15. október (zamyslenie Al-Anon)

Nováčik v skupine je pochopiteľne znepokojený, rozrušený a možno aj zúfalý. Rovnako, ako sa to zdalo spočiatku nám, aj jemu sa jeho skúšky javia ako priveľké na to, aby ich človek zniesol. Neuvedomuje si, že svojimi sťažnosťami, nariekaním a snahou prekabátiť alkoholika ich ešte zhoršuje. Príchodom do Al-Anonu sa učíme všetky tieto veci nerobiť. Jeho „recitál“ môže byť okrem toho skreslený hystériou: aj to je prirodzené.

Všetko toto by nás malo varovať, aby sme radikálne neposudzovali problémy niekoho iného, ani mu nenavrhovali riešenia. Musíme mu pomôcť, aby bol schopný rozhodovať sa samostatne.

Pripomienka na dnešný deň: Bez ohľadu na to, aká neznesiteľná sa môže javiť situácia dotyčného, viem, že nemám schopnosti ju posudzovať, lebo nepoznám všetky faktory. Nemôžem ani merať emocionálnu bolesť dotyčného podľa mojich vlastných skúseností a pocitov, ale môžem ponúknuť útechu a nádej a tiež uzdravujúcu terapiu programu Al-Anon.

„Naša 8. tradícia hovorí: „Práca 12 krokov Al-Anon by mala navždy zostať neprofesionálnou.“

predošlé   ♦   nasledujúce