16. apríl (zamyslenie Al-Anon)

Keď sa konečne dokážem vzdať problému, ktorý ma mučil, začínajú sa predo mnou odkrývať riešenia, o akých som nikdy nesnívala. To by ma malo presvedčiť o tom, že moje ľudské chápanie má svoje limity, že existujú veci, ktoré sama nevyriešim. Len vtedy sa toho vzdám a budem dôverovať vyššej moci, že mi pomôže.

Takáto skúsenosť – vnímať, že veci sa dejú bez toho, aby som sa o to pričinila – by mi mala dokázať, že činy a údel inej osoby nie sú v mojich rukách. Čím skôr to prijmem, tým skôr sa v mojom vlastnom živote začnú odkrývať dobré veci.

Pripomienka na dnešný deň:Vzdať sa toho a odovzdať to Bohu“ je spôsob, akým nachádzame pokoj mysle. Naša tvrdohlavá svojvôľa môže len zabrániť tomu, aby sa naše problémy vyriešili. Ak chcem byť naozaj slobodná a vybudovať si pre seba uspokojujúci život, musím sa najprv vzdať alkoholika a svojej snahy usmerňovať a kontrolovať ho.

„Nech mám vždy na mysli, že nie som vševedúca ani všemocná. Taký je len Boh a je to On, na koho sa musím spoliehať.“

predošlé   ♦   nasledujúce