16. december (zamyslenie Al-Anon)

Existujú superoptimisti, ktorí sa domnievajú, že Al-Anon má čarovnú formulku na vyliečenie všetkých životných chorôb. Myslia si, že stačí hodinka týždenne a všetko bude v poriadku.

Situácia, v ktorej sú v stávke životy a duševné zdravie celej rodiny sa nedá tak ľahko vyriešiť, ale super-optimisti sa pevne držia ilúzie, že Al-Anon dokáže dať všetko do poriadku. Nič nedáva do poriadku; všetko závisí od nás – nielen od stretnutia raz za týždeň, ale aj od množstva prečítanej literatúry, neustáleho si pripomínania princípov a ich ustavičného uplatňovania. Al-Anon má síce program, ale používať ho musíme my.

Pripomienka na dnešný deň: Zmena celého spôsobu nášho myslenia je obrovská úloha a nesmieme ju brať na ľahkú váhu. No tisíce členov môžu dosvedčiť, že je to tá najprospešnejšia a vo vlastný prospech slúžiaca aktivita, akú kedy vynašli na uzdravenie chorých rodinných vzťahov!

„Počúvaj, čítaj, rozmýšľaj, používaj
– hovorí Al-Anon tým, ktorým ide naozaj
o lepší spôsob života.“

predošlé   ♦   nasledujúce