16. január (zamyslenie Al-Anon)

Ako si môžem neustále uvedomovať, že moje slabnúce prijímanie neprijateľnej situácie je odrazom mojej vlastnej sebaúcty? Som nejaká padavka alebo otrok, aby ma ovládala vôľa chorej osobnosti? Dosiahne moje dlhodobé utrpenie nejaké dobré výsledky, alebo len upevní alkoholika v jeho presvedčení, že môže situáciou manipulovať, aby to dopadlo tak, ako chce on? Mám k nemu férový postoj, ak mu umožňujem, aby mnou manévroval pri každej zmene? Bude sa usilovať o triezvosť, ak mu k tomu nedám nijaký závažný dôvod, a to nie len kvôli nemu, ale aj kvôli sebe?

Pripomienka na dnešný deň: Som jedinec s právom na dobrý život. Nemôžem svoj pohľad upierať na nikoho iného, aby mi ten dobrý život umožnil; musím to urobiť sama. Podviedla som samu seba v domnení, že je mojím údelom prijímať všetko, čo sa mi život rozhodne podať, nech je to akokoľvek ponižujúce alebo degradujúce?

„Modlím sa, aby som sa naučila vidieť samu seba ako Božie dieťa a v srdci a mysli si niesla dôstojnosť a milosť, ktorú udelil každému zo svojich detí. Dovoľ mi naučiť sa žiť podľa tohto obrazu dokonalosti – len po malých krôčikoch, ale vždy napredovať správnym smerom.“

predošlé   ♦   nasledujúce