16. júl (zamyslenie Al-Anon)

Často počúvame, ako niekto vraví, že určitý postup na strane alkoholika poukazuje jeho nevyspelosť. Toto je obľúbeným označením toho, „čo ho trápi“ a podľa odborníkov je to často pravda.

No do Al-Anonu neprichádzame preto, aby sme robili inventúru druhých, ale seba. Je to preto, lebo aj my sme nedospelí jednotlivci, ktorí sú priťahovaní k alkoholikom ako k svojim partnerom – je to trochu podobné, ako keď dieťa k sebe volá iné dieťa.

Ak mi nevyspelosť spôsobuje problémy, budem skúmať svoje vlastné reakcie a pracovať na nich.

Hádky s alkoholikom kvôli bezvýznamným záležitostiam – to je nevyspelosť. A rovnako tak aj nevrlosť, slzy a vychytralé triky, aby sme „s ním vypiekli“. Podobné sú mnohé ďalšie veci, ktoré robia niektorí z nás aspoň niekedy.

Pripomienka na dnešný deň: Úloha je predo mnou jasne postavená:

  • dať dokopy to, čo so mnou nie je v poriadku;
  • ovládať moje pokušenie hrať detské hry v celkom vážnej ľudskej dileme.

Náprava mojich vlastných nedostatkov zlepší záležitosti u každého, koho sa to nejakým spôsobom dotýka.

„Vyspelosť je schopnosť zniesť
tie skúsenosti, ktoré ničia ego
a nestratiť perspektívu
pri tých, ktoré ho budujú.“
(Robert K. Greenleaf)

predošlé   ♦   nasledujúce