16. jún (zamyslenie Al-Anon)

Noví ľudia v Al-Anone reagujú na 1. krok rôzne. Väčšina z nich prijíma myšlienku bezmocnosti, ale majú určité rezervy. Je pre nich ťažké uveriť, že neexistuje nič, čo by mohli urobiť, aby priamo prinútili alkoholika prestať piť.

2. krok okamžite zaznieva ako zvučná správa o nádeji. Uisťuje nás, že pomoc je na dosah, pomoc moci presahujúcej všetko, čo vieme pochopiť alebo si predstaviť.

Čo pre mňa môže táto moc urobiť?

  • Môže mi prinavrátiť duševné zdravie.
  • Môže mi položiť nohy na pevnú zem a ukázať mi spôsob, ako môžem obnoviť svoj život, ktorý môže byť v danom období príliš utrápený na to, aby mi umožnil rozmýšľať triezvo.

Moje zúfalstvo bolo možno také veľké, že som stratila vieru, ktorú som raz mala – úplnú, odovzdanú vieru v niečo, čo je ďaleko za mnou.

Pripomienka na dnešný deň: V mojej veľkej potrebe útechy a nového uistenia mi 2. krok navrhuje, aby som vo svojej snahe nájsť rozumný a racionálny spôsob života odovzdala svoju vôľu múdrosti milujúceho Boha .

Uvažovanie o tom, čo sa okolo nás deje každý deň, by nám ukázalo, že vyšší zákon než zákon našej vôle reguluje všetky udalosti; že naše bolestivé skúsenosti nie sú nevyhnutné. Láska, ktorá verí, nás zbaví obrovského nákladu starostí. Ó, moji bratia, Boh existuje!“ (Ralph Waldo Emerson)

predošlé   ♦   nasledujúce